Kiire tarne

.

Suurim valik filamente Eestis

eSun ametlik esindaja

Tahad meilt küsida?

Helista: +372 555 108 11

Kirjuta: shop@3dpartner.eu

Sinu partner 3D maailmas

Ostu-, garantii-, ja tagastustingimused

Käesolevad e-poe tingimused edaspidi nimetatud Tingimused kehtivad e-poe 3D Partner omanikfirma OÜ Nv System registrikoodiga 11104961 edaspidi Müüja ja kõikide isikute suhtes, kes kasutavad veebiaadressil www.3dpartner.eu asuvat e-poodi tellimuse esitamiseks ja/või müügilepingu sõlmimiseks, edaspidi Klient.1. ÜLDSÄTTED

1.1 www.3dpartner.eu on Nv System OÜ poolt loodud ja hallatav e-pood, mille vahendusel toimub teenuste ja kaupade müük Kliendile. 

1.2 Müüja ja Kliendi vaheliste suhete reguleerimisel juhindutakse Võlaõigusseadusest ning teistest EV seadustest ja muudest õigusaktidest ja Tingimustes kokkulepitust.

 

2. ANDMETE TÖÖTLEMINE

2.1 www.3dpartner.eu e-poe lehel oma andmete sisestamisega annab Klient Müüjale õiguse töödelda ning vajadusel oma lepingulistele koostööpartneritele edastada Kliendi andmeid sealhulgas Kliendi poolt sisestatud isikuandmeid ainult selles osas, mis on vajalik e-poe kasutamiseks , Kliendi tellimuse täitmiseks või müügilepingu täitmise tagamiseks.

2.2 Nv System OÜ kinnitab, et e-poest ostu sooritamisel antud isikuandmeid ei kasutata muul eesmärgil (näiteks turunduseks) ega edastata kolmandatele isikutele kes ei ole seotud konkreetse tellimuse täitmisega.

2.3 Isikuandmete turvalisuse tagamiseks ja lekkimise vältimiseks on www.3dpartner.eu lehel kasutusel Transpordikihi turbeprotokoll TLS.


3. E-POEST OSTU SOORITAMINE

3.1 www.3dpartner.eu e-poest on võimalik osta vaid neid kaupu mille juures on aktiivne link „LISA OSTUKORVI”. Toodete hind ja saadavus võivad jooksvalt muutuda.

3.2 Liikudes e-poe lehtedel on võimalik lisada tooteid ostukorvi. Kuni Ostukorvi kinnitamiseni ja tarneaadressi ning transpordi valikuni on võimalik Ostukorvis olevaid tooteid ja/või nende kogust muuta. Peale ostukorvi kinnitamist tooteid ja nende kogust muuta ei saa.

3.3 E-poe kaudu tellitud toodete eest on võimalik tasuda pangaülekandega e-poe poolt saadetud arve alusel.

3.4 Tellitud kaubad tarnitakse peale tasumist kliendi poolt näidatud aadressile ja antakse üle ainult kliendile või tema poolt volitatud kolmandale isikule.

3.5 Tarneaeg 3D Partneri laos olevatele toodetele on tavapäraselt kuni 10 päeva, koostööpartneri laos olevatele toodetele kuni 15 päeva. Tarneaeg ei või olla pikem kui 30 päeva.

 

4. MÜÜGILEPINGUST TAGANEMINE JA KAUBA 14 PÄEVANE TAGASTAMISÕIGUS

4.1 Peale tellimuse kinnitamist, kuid enne kauba saatmist on Kliendil õigus tellimus tühistada koheselt helistades Müüjale telefonil +372 555 10811, või saates vastavasisulise e-kirja aadressile shop@3dpartner.eu.

4.2 Kliendil on õigus 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest müügilepingust taganeda ja ostetud toode tagastada. 

4.3 Tagastamisõiguse kasutamiseks peab Klient saatma sellesisulise e-kirja aadressile shop@3dpartner.eu, kuid mitte hiljem kui 14 päeva alates toote kättesaamisest.

4.4 Tagastamisega seotud kulud tasub Klient välja arvatud juhul kui toote tagastamise põhjus on toote mittevastavus tellimusega või tootel esinev defekt.

4.5 Klient peab kauba Müüjale tagastama viivitamata kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul peale Müüja teavitamist taganemisõiguse kasutamisest.

4.6 Müüja tagastab Kliendile toote ostusumma koos transpordikuluga. Kui Klient valis transpordiks enamsoodsamast erineva viisi, siis hinnavahet soodsama transpordiviisi ja kliendi valitud transpordiviisi vahel ei tagastata.

4.7 Müüja võib mainitud summa tagastamisega viivitada kuni Klient on kauba üle andnud otse Müüjale või transpordiettevõttele transpordiks Müüjale.

4.8 Kliendi poolt põhjustatud tagastamisele kuuluva toote väärtuse vähenemise korral vastutab Klient toote kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks, et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, võib asja käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu lubatakse tavapäraselt seda teha poes. Tagastatav toode peab olema samaväärses seisus uue tootega, ehk KASUTAMATA.

4.9 Müüjal on õigus nõuda Kliendilt kompensatsiooni toote kasutamisest tuleneva väärtuse vähenemise korral 30 päeva jooksul alates toote tagasijõudmisest Müüja valdusse.

4.10 Tagastamisele ei kuulu:

   • sellise suletud pakendis asja üleandmine, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud
     
   • suletud ümbrises audio- ja videosalvestise või arvutitarkvara, kui tarbija on ümbrise avanud
     
   • sellise digitaalse sisu edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal, kui selle edastamine on toimunud tarbija eelneval sõnaselgel nõusolekul, ning tarbija kinnitab asjaolu, et ta kaotab seeläbi oma taganemisõiguse

 

5. MÜÜJA TAGANEMINE MÜÜGILEPINGUST

5.1 Müüjal on õigus kauba müümisest keelduda kui kaup on laost otsa saanud või kui kauba hinda/omadusi/saadavust on süsteemivea tõttu valesti kuvatud.

5.2 Eelmainitud juhtumil võtab Müüja Kliendiga ühendust, informeerib Klienti juhtunust, ning juhul kui Klient on kauba eest juba tasunud, siis tagastab tasutud summa.

 

6. PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

6.1 3D Partner vahendab tootjate poolt antud tootegarantiid juhul kui see on olemas.

6.2 Kõikidele www.3dpartner.eu lehelt ostetud toodetele kehtib 2 aastane pretensioonide esitamise aeg. Aega loetakse alates kauba Kliendile üleandmise hetkest.

6.3 Puuduse ilmnemisel on Klient kohustatud Müüjat teavitama koheselt kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates puuduse ilmnemisest.

6.4 Pretensiooni esitamiseks tuleb saata vastavasisuline kiri aadressil shop@3dpartner.eu koos tõestusega toote ostu kohta(arve, tellimuse kinnituse number vms) ning võimalikult täpse puuduse kirjeldusega.

6.5 Müüja vastab esitatud pretensioonile mitte hiljem kui 15 päeva jooksul.

6.6 Nv System OÜ ei kõrvalda pretensioonide esitamise ajal tekkinud puudusi tasuta juhul kui see on põhjustatud:

   • kauba normaalsest kulumisest
     
   • ettenägematutest välisteguritest (force majeur) sealhulgas aga mitte ainult äike vaid ka erinevate vedelike sattumine seadmesse, vale või ebakvaliteetne toitepinge, võõrkehade sattumine seadmesse jne
     
   • kauba ebaõigest kasutamisest
     
   • ostjale 3D Partner meeskonna poolt varem teatavaks tehtud puudused
     
   • kui seadme seerianumbrit, kontrollkleebist vms on rikutud
6.7 Iga pretensioonide esitamise perioodil Müüjale tagastatud toode läbib müüja poolse kontrolli, mille käigus tuvastatakse puuduse tekke põhjus ning lähtudes puuduse iseloomust ja tekkepõhjusest kas:
   • keeldutakse tasuta remondist p6.6 nimetatud põhjusel
     
   • remonditakse puudusega toode ja tagastatakse Kliendile
     
   • asendatakse puudusega toode teise samaväärse või parema tootega
     
   • asendusvõimaluse puudumisel tagastatakse Kliendile toote ostuhind
6.8 Pretensioonide esitamise aja esimese 6 kuu jooksul tasub toote pretensiooni esitamise protsessiga seotud transpordikulud Müüja, pretensiooni hilisemal esitamisel Klient.

6.9 Kliendil on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Riiklik Tarbijakaitseamet aadressil Rahukohtu 2, Tallinn, 10130, e-post: info@tka.riik.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusalase kauba või teenuse väärtus on 20 või enam eurot.